fredag, maj 19, 2006

Kommunikationsetik

Overskud med omtanke. Ordene ligger rigtigt i munden sådan cirka midtvejs mellem hjernen og hjertet. De dækker også Erhvervs- og Selskabsstyrelsens seneste udspil om forretningsetik - eller Corporate Social Responsibility (CSR) - for små og mellemstore virksomheder.

E&S definerer CSR i overensstemmelse med EUs grønbog fra 2001 som "virksomheders frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter".

Frivilligheden er et nøgleord der dækker over alle aktiviteter som ligger ud over de forpligtelser og begrænseninger som en virksomhed eller en leder er underkastet i følge lovgivningen. Det betyder ikke nødvendigvis at CSR er motiveret af gode hensigter alene. Virksomheder kan kaste sig ud i CSR fordi de frygter at de alternativt bliver påtvunget ny regulering og lovgivning. Eller de kan koldt og kynisk interessere sig for CSR for at tiltrække finansielle investorer der stiller etiske krav.

Men selvfølgelig kan CSR også være etisk begrundet. Det rejser spørgsmålet om sammenhængen mellem etik og forretning. Er de to ting overhovedet forenelige ?
Det findes der både lange og korte svar på. Kort og pragmatisk kan man henvise til Novo Nordisk som eksempel på en virksomhed der har gjort sin etiske profil til en afgørende værdi i virksomhedens identitet. Etikken adskiller Novo fra konkurrenterne, giver medarbejderne tilfredshed, og den tiltrækker de gode hoveder. Novo ser etik som strategi, og de tjener penge på profilen.

Mens de fleste umiddelbaart forstår betydningen af frivilligt at tage sociale og miljømæssige hensyn, kan det sidste led i definititionen, integrationen af sociale og miljømæssige hensyn i virksomhederenes interaktion med deres interessenter gøre læseren træt i blikket. Hvad betyder de kryptiske hentydninger, og hvordan gør man det i praksis.

Igen findes der både langstrakte udlægninger og mere pragmatiske. CSR betyder at virksomheden frivilligt forpligter sig til at orintere sig mere mod mennesker i deres egenskab af personer med en personlig integritet end som modtagere for kommunikation. Det vil sige at man respekterer andre personer som (med-)mennesker, at man oprigtigt tager hensyn til dem, og at man ligeligt tager hensyn til alle der påvirkes af virksomhedens adfærd! Uanset om der er tale om medarbejdere, kunder, forhandlere, leverandører, eller underlevandørers leveandører ...

Det er etik der vil noget. En englænder ville som noget helt naturligt tale om kommunikationsetik, og derfor har de da også stiftet The Institute of Communication Ethics, som jeg linker til....

Ingen kommentarer: