lørdag, oktober 21, 2006

New Media Days

Konferencen var et kanonarrangement. Den 11-12. oktober deltog 650 personer fra alle hjørner af miljøet. Øksnehallen var fin til formålet, udbuddet af sessions enormt, og der var rige muligheder for at pleje og udvide netværket. De sessions du gik glip af, kan du øje når du kommer hjem på web-cast. Fortrinligt.

Her var en gedigen mulighed for at fornemme the-state-of-the-art på et boomende vækstmarked, fra Doc Searls til Lisbeth Knudsen. Oplevelsen mindede om den guldgraverstemning som prægede de store internet- og CD-rom arrangemneter i San Francisco for en halv snes år siden. Mange deltagere var rige på visioner, men fattige på kontanter.

Sessionen om web-tv med Cliff Webb, Narrowstep Inc. viste et modent men ikke særligt avanceret medie. Men det kommer. Kvaliteten er ok, pengene er der, og vision og udbud er på vej.

Pitching for pengemændene var et godt eksempel på guldgraverstemningen med kreative projekter og påholdne investorer. Konfrontationen virkede på det faglige plan, og underholdningsværdien var høj.

Netnyheder, version 2.0 om nyhedskriterier i Nordjyske, på Politiken og i DR blev ledet elegant og niveauhævende af Claus Søvsteen fra Peytz & Co. Panelet bestod af Stig Ørskov (POL), Lisbeth Knudsen (DR) og Lars Jespersen (Nordj.). Egentlig er der ikke meget nyt, bortset fra at udgiverne prioriterer nettet med øgede ressourcer, at konkurrencen om nyheder er flyttet til webben, og at kampen gælder såvel hastighed, troværdighed som branding.

Lisbeth Knudsen må være en formidabel chef. Hun har konstant snuden i sporet i sin jagt på kvalitet, originalitet og udvikling. Hun er optaget af hvordan DR udvikler netjournalistikken, hun erkender blankt at 'vi ikke er dygtige nok til rolling news', og ingen tvivler på at DR med Lisbeth Knudsens understatement 'arbejder på at blive bedre til at lave noget som folk ikke efterspørger'.

Stig Ørskov og Lars Jespersen er i al deres professionalisme et mulehår bagefter DR. For begge gælder at de plejer originaliteten på de områder som deres moderorganer prioriterer, og begge befinder sig på en stejl indlæringskurve for at opnå samme styrke i dækning og genrer på webben som nyhedsdækningen på print, blot i en 24 timers publisering og med læserne meget tættere på. - Til næste år vil diskussionen handle om offensive tanker og initiativer, plus web-tv.
Mediation er afløst af immediacy, the static web er blevet til live web, og creative works are not content but ideas, med Doc Searls' ord.

onsdag, oktober 11, 2006

Smiley

Som en rutineret blogger fyrer du skytset af på få minutter. Alligevel indebærer hver blog to sekunders svæven i et kreativt luftlag hvor skivningen fører pennen. Det kender enhver skribent der skriver mere end julekort.

Denne egenskab ved processen fører noget automatisk med sig, et ubevidst aftryk af personligheden på godt eller skidt. Det er i litteraturkritikken kaldes 'begærets dunkle mål' der afsætter sig i teksten som en bibetydning eller en undertekst (Terry Eagleton, Jacques Lacan o.a.). Teksten afslører at andre motiver er virksomme, end dem din forstand kontrollerer.

Jeg sad forleden i samtale med en gammel kollega som kommenterede mine blogs med prædikatet 'surhed'. Jeg virkede sur, jeg kritiserede i stedet for at se muligheder og komme med løsninger.

Det tog mig ikke mange sekunder at give ham ret. Jeg kan komme med mange gode forklaringer på at jeg som konsulent tænker i problemer før jeg tænker i løsninger. Ikke bare fordi løsninger koster penge, men også fordi konsulentrollen indebærer at du gerne skulle være sikker på at dine løsninger faktisk er løsninger på eksisterende problemer - som sjældent er hvad de umiddelbart synes at være. Det gælder især for den praktiske leder der er omgivet af 'løsninger' som velmenende eller lobbyende kolleger gerne vil pådutte ham. Som uafhængig, ekstern konsulent er det næsten altid min rolle at skære ind til problemets kerne, før vi begynder at løse det.

Men han har ret. Ikke mindst fordi problemer virker ansporende på mig, og jeg tror på mange i min generation som har fået den samme kritiske opdragelse. Problemanalyse er faglighed. Analysen sikrer en distrance til de løsninger der umiddelbart trænger sig på. Analysen afslører at der altid er flere vinkler og alternative afgrænsninger som det lønner sig at overveje i tide - og at der sjældent er lige så stor enighed om disse aspekter som det kunne se ud til.

Jeg har gennem årene vejledt rigtig mange specialestuderende, flest på Handelshøjskolen, færre men dog nogle på DTU og på Universitetet. De studerende på CBS adskiller sig markant ved deres praktiske fornuft. De har en værktøjskasse som de brænder efter at anvende, og de bedste fyrer hele stalinorglet af hvis de kan komme til det. Til gengæld bliver de ofte skuffet over at få en middelmådig bedømmelse - fordi de mangler den kristiske problemanalyse inden de trykker på udløserknappen.

Blogging er en sjov sport. Se f.eks. Floden over Missisippi (25. juni 2006) og OhMyBlog (17. juni 2006) der handler om det samme som denne. - Er du enig i kritikken eller i forsvaret for den ? :-))

søndag, oktober 08, 2006

89 utrolige kilo

Så kom den, Nyhedsavisen. En flot klassisk kvalitetsavis i tabloid på 48 sider hvoraf de 12 er en regional 2. sektion, N2. Konceptet udmærker sig ved en blanding af interessante og væsentlige, hårde og bløde, historier som skal orientere avisen mod kvinder såvel som mænd og i det hele taget gøre avisen let fordøjelig.

Nyhedsavisen kan sagtens blive husstandens primære avis i de almindelige danske hjem hvor man ikke læser avis, hvor man kun køber en formiddagsavis en gang i mellem, eller hvor man hænger yderligt som ny abonnent på en betalt avis.

På præmieredagen gik en fals på Dansk Avistryk, og avisen udkom kun i halvt oplag. Oplysningen hørte jeg fra Svenn Dams egen mund, og den er uden tvivl rigtig. Men også en belejlig afledning af opmærksomheden fra distributionen. Distributionen er gratisavisernes archilleshæl. Duer den ikke, får de få eller ingen læsere, det koster på annoncesalget - og de kan godt pakke sammen.

Svenn Dam fortalte på et møde i fredags at Nyhedsavisen har ansat 700 bude. Umiddelbart forekommer tallet enormt og imponerende. Ved nærmere eftertanke betyder det at hvert bud i gennemsnit skal dele mere end 700 aviser ud hver nat. En avis på 48 sider vejer 125 gram. Hvert bud skal med andre ord bære 89 kilo aviser på sin cykel eller knallert! - Det tror jeg hverken Arbejdstilsynet kan leve med, eller at det enkelte bud kan slæbe rundt på. Oveni kommer i løbet af et par måneder op til tre reklametryksager.

Selv om Nyhedsavisen har ansat 700 bude, er det helt utilstrækkeligt. Der må mangle bude i katastrofal grad. Er det rigtigt at Nyhedsavisen har 3.000 ud af måske 10. 000 nøgler for at komme ind i etageejendomme, lugter det af distributionsproblemer i dødbringende omfang.

Det står næppe meget bedre til på de andre husstandsaviser. Men de har dog den fordel at deres mission er opfyldt hvis de kan hindre Nyhedsavisen i at blive en succes. 24timers og Datos first mover fordel kan måske gøres op i det antal bude som de har lagt beslag på, og som ellers ville være ansat på Nyhedsavisen. Selv om de heller ikke kan lykkes forretningsmæssigt, kan de alligevel få succes.