onsdag, juli 26, 2006

Montys mænd

Så er det ganske vist: Mecom har underskrevet købsaftalen med Orkla Media.

Berlingske Tidende dækker det formelle ejerskifte i en stil der sprogligt set kan beskrives som sympatisk antipati.

Under overskrifterne 'Berlingske ruster sig til aviskrig', 'Montys masterplan' og 'Nye ejere skærper kravene til Berlingske' er hovedbudskabet at David Montgomery har afsat 50 mio. euro til at opruste Berlingske til kampen om det det danske avismarked. Bortset fra overgangen til tabloid og en forstærket indsats på online, er det mere end usikkert hvilke planer Berlingske kan mobilisere for at komme i omdrejninger i et kapløb hvor koncernen er ubehjælpelig bagud.

Bevares, der kommer besparelser. De var ventede uanset hvem der kom til at eje Orkla Media. Sparerunder kan bidrage til finansieringen af kommende offensiver, men de kan ikke kompensere for manglende handlekraft på markedet. Danske Banks Henrik Schultz kritiserer Berlingskes ledelse for passivitet med tilbagevirkende kraft, og Børsens Leif Beck Fallesen forudser frasalg af B.T. og Århus Stiftstidende.

Lasse Bolander forsikrer at Mecom bakker op om besiddelsen af de to aviser. Men noget sandhedsvidende er koncerndirektøren næppe, og som læser undrer man sig over at koncerndirektør Joachim Malling tilsyneladende er taget på sommerferie.

Dagens store spørgsmål er om Mecom bliver en bedre ejer end Orkla har været det. Mecom kan dårligt bliver en ringere ejer. De ledelsesmæssige krav der føgler af et internationalt ejerskab kan blive en langsigtet styrke for koncernen som både Lasse Bolander og Leif Beck Fallesen påpeger.

Men inden Berlingske når at høste frugterne af sine nye konkurrence- og ledelseserfarne ejere, skal det gamle hus igennem en gennemgribende fedtsugning, der skal ske midt under udkæmpelsen af den store aviskrig og samtidig med forhandlingerne om de ydre bastioner i Vest- og Sydjylland. Man kan forsigtigt gætte på at de færreste i den nuværende ledelse vil opleve mange gode år med Monty ved roret.