fredag, december 22, 2006

Julen er over os

"Come unto Him, all ye that labour and are heavy laden, and He will give you rest ..."

Hvem kender ikke disse linjer fra Messias 1. del. De fleste nyder musikken, men du kan også fornøje dig over ordene. Det engelske bibelcitat rummer sin egen poesi, og det er nok en af grundene til at kirken har bedre fat i broderfolket mod vest end i Søren Krarups hjemland.

Citatet er Matthæus 11, v. 28. Det lyder på dansk: "Kom til Ham, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og Han vil give jer hvile". Der er allitterationer og hypotakse både i den danske og den engelske tekst, men hvor den engelske oversættelse har en vidunderlig rytme i det talte, er den danske tung og træt som indholdet.

Englænderne kan deres bibel, og sproget er blot en af forklaringerne. Om sproget skaber den religiøse inderlighed, eller religionen kildrer den engelske kærlighed til bibelteksten, kan englænderne næppe selv svare på. Men der er musik i ordene, også før Händel lagde musik til Jesus-legenden.

Messias er fin musik, men den er ikke forklaringen på værkets succes. Det geniale kunstgreb er at stille teksten - selve bibelen - i forgrunden gennem vellydende citater som tilhørerne kender og elsker. Og som hver jul bekræfter englænderne i deres identitet, deres kærlighed til sproget og forankring i traditionen. Messias er bibelcollage og borgerlig lyrik på højt plan.

Læs lige citatet igen: "Come unto Him, all ye that labour and are heavy laden, and He will give you rest ..."

Det er budskab til den arbejdende befolkning. Gå hjem og slap af.

God jul!

mandag, december 18, 2006

Læserne skrider

I følge de seneste læsertal har de tre nye gratis husstandsaviser tilsammen 717 tus. læsere brutto. Kun kombattanterne der har adgang til tallene, kender dobbeltdækningen. 24timer fører stort med 398 tus. læsere, Nyhedsavisen har 197 tus. læsere og Dato kun 122 tus. læsere i følge Børsen den 7. december.

Nyhedsavisen har lovet en million læsere, men læsertallet stiger dog for hver måling. Gassen er gået af 24timers vækst, men det går dog fremad. Værst ser det ud for Dato der holder fast i morgendistribution til husstandene i HT-området, men som alligevel falder i læsertal.

Til gengæld kan de nye aviser læsertal aflæses i et fald i de landsdækkende dagblades læsertal. De seks etablerede aviser - Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, B.T., Ekstra Bladet, metroXpress og Urban har tilsammen mistet 13% af deres læsere - eller 392 tus. læsere i løbet af månederne september, oktober og november.

Tallet er et gennemsnit for de tre måneder sammenlignet med de tre tilsvarende måneder i 2005. Kilden er Gallups Aktuelle Månedstal. Bladene vil nødigt kendes ved månedstallene; men hvis de ikke kan bruges til periodesammenligninger over tre måneder, er de værdiløse.

For hver tittel er der tale om tilbageskridt der kan mærkes


  • B.T. : - 47 tus. læsere -10%
  • Berlingske Tidende: - 35 tus. læsere -9%
  • Ekstra Bladet: - 42 tus. læsere -9%
  • Jyllands-Posten: - 50 tus. læsere -8%
  • metroXpress: -104 tus. læsere - 14%
  • Politiken: -65 tus. læsere -13%
  • Urban: -49 tus. læsere -8%
  • Alle 6: -392 tus. læsere - 13%

I øvrigt viser et nærmere kig på tallene at kun B.T. har accellerende tab i løbet af de sidste tre måneder, metroXpress' tab ligger stabilt på 106 tus. læsere, Urbans og Jyllands-Postens tab går ned måned for måned over de tre måneder - og de øvrige aviser svinger op og ned. Tallene viser med andre ord ikke den store konsistens, bortset fra den væsentlige at alle læsertal går ned i større eller mindre omfang.

Hvordan harmonerer nedgangen for de bestående landsdækkende aviser på små 400 tus. læsere med de tre nye avisers fremgang på 717 tus. læsere ? - Det må nærmere undersøgelser vise! Umiddelbart er den indlysende forklaring dobbeltlæsning i betydeligt omfang.

Men vi kan se at de nye aviser hugger ind på de gamle i målbart omfang. Og så har vi formentlig endnu effekten af Nyhedsavisen til gode. Avisen blev først lanceret den 6. oktober, oven i købet med en kaotisk distribution.

torsdag, december 14, 2006

Montys motiver

Koncernchef Lasse Bolander har meldt ud at Berlingske skal afvikle 350 mand i koncernen i løbet af de næste to år. Med 500 tkr. om året i omkostninger per medarbejder giver sparerunden en gevinst på bundlinjen på 175 mkr. Det er meget oveni de store nedskæringer der blev gennemført i 2001, og fyringerne skaber naturligt vrede og usikkerhed blandt medarbejderne.

Sparerunden er ikke desto mindre en forventelig del af koncernens økonomiske genopretning. Lasse Bolander skal høste synergier gennem fusioner, han skal spare ledergager i en organisation med store stabe og et hav af selskaber, og naturligvis skal han også reducere medarbejderstaben i en løntung branche.

Det er ikke bare en god ide at rulle den divisionalisering tilbage som blev iværksat på et forkert tidspunkt lige før lavkonjunkturen satte ind i 2001. Det er også nødvendigt at øge indtjeningen.

David Montgomery købte Orkla Media med en EBITDA margin på 7,2% for 7,550 millioner norske kroner. Alene forrentningen af beløbet udgør de 400 millioner som skal tjenes og betales før der bliver midler til selvfinansiering og udvikling.

Montgomery har ikke lagt skjul på sine intentioner, og de bør ikke komme bag på hverken medarbejdere eller offfentlighed. "Mecom is targeting a significantly improved EBITDA margin for Orkla Media over the next two years. Other Mecom investment companies average EBITDA margins of 13%, leading newspaper companies in Scandinavia average 18%, and in the UK average 26%" , som David Montgomery skriver til sine aktionærer den 25. juli 2006.

Indtjeningen skal med andre ord op på niveauet 13%, men målet er langt højere. De to år er netop tidsfristen for tilbagebetalingen af Orklas lån til Mecom på 852 millioner norske kroner der var med til at finansiere handlen.

Berlingske hørte som bekendt ikke til den bedst indtjenende del af det gamle Orkla Media, så der er lang vej endnu. For Lasse Bolanders handler det ikke bare om at øge indtjeningen mens markedet er i topform. Han skal også trimme virksomheden til de nye ejere - og han skal have styr på en balkaniseret virksomhed med tårnhøje omkostninger.

lørdag, december 09, 2006

Berlingske rykker

Berlingske fusionerer selskaberne De Bergske Blade og Århus Stiftstidende ved årsskiftet. Selv om motivet til fusionen sikkert skal søges i behovet for en øget indtjening oven på det seneste ejerskifte, ligger der så store synergier at hente, at fusionen burde være foretaget for flere år siden.

Umiddelbart overtager den mindre virksomhed De Bergske Blade med et samlet oplag på 38.000 aviser den større Århus Stiftstidende med et oplag på 48.600, Randers Amtsavis inklusive. I virkelighedens verden er det mere speget hvem der er størst; det er langt vigtigere at De Begske Blade er veldrevet ned til den mindste funktion, mens Århus Stiftstidende har ført en omtumlet tilværelse med blodrøde tal på bundlinjen, en spøjs strategi som bolværk mod Jyllands-Posten og en intens konkurrencesituation i Århus hvor det stærkeste kort i konkurrencen ude fra set har været Århus Onsdag.

Fusionen skaber med en stærk dualistisk ledelse - med to erfarne bladfolk, chefredaktør Per Westergaard og adm. direktør Per B. Jørgensen - et efter danske forhold ganske betydeligt medieforetagende med syv dagblade, tyve ugeaviser, to radiostationer, websites og distributions- og trykforretning.

Der kan i mere end en forstand være langt fra Ringkøbing til Grenå, men afstanden spiller formentlig en mindre rolle i forhold til de stordriftsfordele der kan høstes, og navnlig i forhold til den offensive kraft der kan sættes in i Herning, Sikleborg, Skive og Horsens, som Per Westergaard gør opmærksom på. Succes kræver som minimum en vision og en forretningsmodel der duer - og midler til at fastholde offensiven.

Og så lige overvejelser over om de mindre lokale naboaviser er de mest oplagte mål for Midtjyske Mediers offfensive midler. Læserne har det med at stå sammen når deres lokale dagblad bliver angrebet af et stort bladhus som Berlingske. Selv om frugterne af en strategi rettet imod de landsdækkende aviser Jyllands-Posten, metroXpress, Urban, 24 timer og Nyhedsavisen hænger lidt højere på træerne, kan Midtjyske Mediers overlevelse på lang sigt afhænge af om det nye konsortie vender kanonerne den ene eller den anden vej.

fredag, december 01, 2006

Tid en mangel for Nyhedsavisen

Stjerneforretningen ser ud til at smuldre. Distributionen virker stadig ikke (så vidt det kan bedømmes), to chefer forlader skuden, økonomien er deep shit, og den redaktionelle dækning giver ikke citater. Det seneste læsertal på 161.000 læsere svækker troværdigheden, og der mangler betalte annoncer i avisen.

Bedømt ude fra går det rigtig skidt. Der er ingen tvivl om at det under alle omstændigheder går langsommere end Svenn Dam havde håbet og ventet - og givet offentligheden indtryk af.

Projektet mangler succeshistorier. De er svære at få når vinden er imod, og når konkurrenterne, der dækker medieudviklingen, med fornøjelse ville skrive Nyhedsavisens nekrolog.

Avisens bedste og pt. eneste kort i konkurrencen burde være den talstærke redaktion bestående af unge, energiske journalister der kæmper en overlevelseskamp. De råber ikke højt nok, de er ikke kreative nok, eller også kan de bare ikke trænge igennem støjen fra web-lanceringerne, TV2news og de nyudviklede konkurrenter.

Det er alt for tidligt at afskrive Nyhedsavisen. Svenn Dam har det bedst i modvind. Men tid begynder at blive en mangelvare på Margretheholmen, og konkurrenterne vejrer morgenluft.