torsdag, juni 07, 2007

Gratisaviser topper
Væksten i gratisaviserne på verdensplan ser ud til at tage af, i flg. Piet Bakker's nyhedsbrev no. 26, se Free Daily Newspapers.

Efter ekstreme vækstrater i 2004-06, viser markedet tegn på at have nået et mætningspunkt med færre lanceringer og enkelte lukninger i Tjekkiet, i Spanien - og herhjemme hvor Dato indstillede udgivelsen i april måned.
I 2004 voksede markedet for gratisaviser worldwide med 25%, i 2005 med 35% og i 2006 med mere end 50%. I 2007 er væksten mindre end 10% i årets første fem måneder. Meget tyder på at gratisaviserne ud over en almindelig markedspenetration også følger en konjunkturudvikling som vi kender fra distriktsbladene i Danmark. Når konjunkturen står på vækst, øges antallet af sider og publikationer, for at falde når væksten tager af.
Herhjemme ser afmatningen også ud til at have ramt 24timer, mens Nyhedsavisen har øget sit læsertal med 25% fra april til maj. Avisen ligger dog stadig langt efter 24timer og endnu længere fra målsætningen på 500 tusinde læsere. I den seneste opgørelser ligger 24timer på 471 tusinde læsere (Gallups AktualitetsIndex for maj 2007), mens Nyhedsavisen bliver læst af 399 tusinde i maj (op.cit.). Nyhedsavisen reber sejl med redaktionelle indskrænkninger og lav cigarføring i offentligheden.
Udviklingen kunne glæde de betalte aviser, men fornøjelsen ved gratisavisernes udvikling er blandet med frygt og bæven over de betalte dagblades tab af læsere over hele linjen.
Samlet har de landsdækkende dagblade mistet 432 tusinde læsere på et år fra 4. kvartal 2005/1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006/1. kvartal 2007. Nedgangen på 10% har også ramt søndagsaviserne med et tab på 379 tusinde læsere - og provinsaviserne der har mistet 9% eller 222 tusinde læsere!
Tilbagegangen er ventet, også i dette omfang. Udviklingen er bare gået hurtigere end forventet. Dog er der grund til at mane til nogen forsigtighed. Vi skal have læsertal for hele 2007 før vi kan gøre konsekvenserne op. Det enorme udbud af gratisaviser har gjort indhug i de betalte avisers læserskarer, ingen tvivl om det, men lanceringen af gratisaviserne har samtidig smadret de fleste avisers distributionssystemer.
De to forhold kan ikke adskilles på grundlag af de nyeste læsertal, som måske mest viser effekten af den forringede distribution.
Og så endnu et forbehold: De nye læsertal fra Gallups Aktualitetsindex fra januar til maj viser periodebaserede læsertal. De vil svinge mere end vi er vant til at læsertallene gør det, alene på grund af metode og den statistiske usikkerhed, men også fordi de afspejler sæson, vejr og et skiftende antal udgivelsesdage fra måned til måned. Alt i alt er estimater af månedlige periodebaserede læsertal og nedlæggelsen af Læserbarometeret fremskridt for annoncører og medieplanlæggere.
Uanset årsagen viser tabene en rigtig skidt udvikling for dagbladene hvor ingen har grund til at glæde sig.
Ingen kommentarer: