torsdag, august 09, 2007

Nedtur II

Der findes næppe en redaktion der ikke arbejder med tilpasning til gratisaviser og internet, ligesom der næppe findes nogen leder med nogle år på bagen der ikke i sit inderste føler at udviklingen er uafvendelig - kombineret med en grundfæstet tro på den seriøse journalistiks nødvendighed.

Nedturen har varet for længe til grundløs optimisme; det går faktisk bare stærkere år for år, og de betalte dagblades udvikling deles i stigende omfang af andre traditionelle medier, ikke mindst tv. Der mangler lys for enden af tunnelen.

I valget mellem at investere for vækst, vedligehold, malkning eller afvikling, tror de færreste, om nogen, på vækst. De fleste strategier der forelægges husenes bestyrelser, begrundes formentlig med en ambition om at vedligeholde avisens position i kombination med web, magasiner og andet. Virkelighedens ledelse handler bare om malkning mere end vedligehold. Hvordan kan man ellers begrunde de fortsat høje bladpriser, fraværet af konkurrence mellem de betalte aviser, og den begrænsede risikovilje der præger avisudvikling i Danmark.

Berlingske Tidendes tøvende overgang til tabloid handlede om samme avis i et nyt format, og Jyllands-Postens redesign og magasinstrategi i 2006 ændrede ikke på avisens struktur og indhold. Politikens relancering i oktober 2006 var modigst tænkt, men sigtede ikke på nye målgrupper eller på ny journalistik, men vel snarere på at frigøre resourcer til en oprustning på nettet.

Jeg kritiserer ikke disse initivativer; 2006 var præget af mere synlig udvikling end de foregående årtier tilsammen. Problemet er at udviking af traditionelle journalistiske medier kommer for sent, for sjældent og vover for lidt. Næppe på grund af manglende ambitionier, snarer begrænset af økonomi, frygt for at rokke for meget ved båden - eller fordi udviklingsressourcerne bliver bundet i andre aktiviteter end kerneproduktet.

Hvad kunne Politiken ikke have fået ud af blot halvdelen af de midler huset i dag bruger på 24timer, eller Berlingske Tidende af de millioner der blev investeret i trykkerier, Århus Stiftstidende eller Dato.

Th. Levitt indleder sin klassiker med ordene, "Every major industry was once a growth industry. But some that are now riding a wave of growth enthusiam are very much in the shadow of decline. Others which are thought of as seasoned growths industries have stopped growing. In every case the reason growth is threathened, slowed or stopped is not because the market has saturated. It is because there has been a failure of management".

Ingen kommentarer: