lørdag, oktober 03, 2009

Skrækscenariet

Anker Brink Lund og Rambøll fortjener ros og ridderkors for mediestøtteudredningen der blev offentliggjort i går, den 2. oktober 2009. Undersøgelsen giver et forkromet overblik over den nuværende mediestøttes tilfældigheder, dens paradokser, dens forfordelinger og dens utilsigtede og konserverende konsekvenser, og lige så tiltrængt bøjer den mediepolitikkens mangfoldige formål i neon.
De mulige løsninger beskrives i tre scenarier der vil lære de læsende danskere begreberne baselinescenarie, saneringsscenarie og meriteringsscenarie som vil præge debatten i de kommende år. Kun forfatterne og deres nærmeste hjælpere kan i dag have meninger baseret på detailkendskab til udredningen. Vi andre kan glæde os til at læse den indgående.
Udredningen konkluderer, at den nuværende mediestøtte reducerer 'incitatmenter til innovation og vanskeliggør etablering af nye virkesomheder uden historisk forankring i mediestrukturen'.
Konklusionen må glæde Danske Specialmedier, læs fagbladene, hvis betydning i det danske mediebillede notorisk er overset. Konkklusionen er lystlæsning for os der gentagne gang har søgt støtte til etablering af dansksprogede nyhedsmedier stilet tyrkiske og arabiske indvandrere, medier der tilgodeser demokratiske formål som mangfoldighed, oplysning og integration, og som findes i rigt mål i vores nabolande. Konklusionen er ren fornøjelse for svorne avislæsere der har set de store huse malke både støtteordninger og marked for at få råd til den minimalt nødvendige og lavambitiøse udvikling på nettet.
Kun mangler medieudredningen et realistisk scenarie: Politikerne følger udredningens hovedlinjer, erstatter den nuværende skov af ad hoc ordninger med platformsneutrale og rimeligt objektive støtteordninger. Der kommer ikke flere penge i kassen. Alle der kan søge støtte efter de nye ordninger, søger støtten. Som resultat bliver støtten smurt ud i så tyndt et lag at ingen modtager en støtte der fremmer dens gode formål. Retfærdighed og lighed begrænser effekten for samfundet og for den enkelte medievirksomhed.
Vælger politikerne at følge udredningens forslag om at beskære landet mest succesfulde medievirksomhed - DR opfylder alle mediepolitikkens formål - kan det realistiske scenarie kun blive et skærkscenarie.

Ingen kommentarer: