torsdag, maj 27, 2010

DR - et borgerligt hadeobjekt

Blandt de borgerlige hadeobjekter – indvandrere, topskatten, offentlig ansatte, udlændinge mv. - indtager DR en prominent position. Det nyligt indgåede medieforlig viser Venstres, Konservatives og Dansk Folkepartis sære logik, til fornøjelse for de der har sans for morbid humor.
Medieforliget sigter ifølge kulturministeren på ”mere kvalitet og flere spillere i de elektroniske medier. Vi skal have brudt DRs monopol og skabt reel konkurrence og mangfoldighed i public service på radioområdet”, i følge Børsen den 27. maj 2010.
Flere spillere ser ud til at være lig med mere kvalitet. Det kan man undre sig over, når forligspartierne tilsyneladende bruger Radio Hele Norge som model. Ifølge Politiken befinder denne sig imellem DRs P3 og P4. Forliget vil med andre ord erstatte den finkulturelle og seriøse P2 med en populær nyheds- og musikkanal.
Hvordan nogen politikere kan tale om DRs monopol er også en gåde. Som om internettet ikke fandtes, et internet med masser af (kommerciel) populærmusik og et væld af nyheder, bl.a. med nyhedsdækning fra de store bladhuse.
DR er en formidabel succes. Ikke alene har den statslige institution kæmpet sig op af hængedyndet efter byggeskandalen. Gallups lyttertal viser at 86% af danskerne, over 4 mio. mennesker, lytter til DRs programmer i løbet af en uge (P4 bruges af 60%, P3 af 46%, P1 af 13% og P2 af 8%). DR.dk ligge suverænt på en førsteplads på FDIMs topliste med 1.8 mio. brugere. Og organisatorisk har DR fornyet ledelsen og fået styr på økonomien. - Hvad kan ejere og samfund ønske mere?
Problemet er at DR er for dygtige for de borgerlige politikere. De har lyttet til Danske Dagblades Forenings beklagelser over at DR fyldte for meget på nettet. I stedet for at gribe ind på det uregerlige net, vælger politikerne at ramme DR på den smalle succes P2, og velsagtens på pengepungen. Den samme regering der i 2006 solgte den femte radiokanal til Skyradio for 54 mkr. og den sjette kanal til Talpa for 22,5 mkr., tilbyder nu en privat konkurrent P2 kanalen med et tilskud på 100 mkr. årligt.
Hvad er sandsynligheden for at denne løsning øger kvaliteten i det danske radioudbud, og kan nogen øjne en kinamands chance for at den nye kanal tilfører DR konkurrence der vil kunne ses på den ugentlige dækning?
Forligspolitikerne ved udmærket ved at svarene formentlig er negative på begge spørgsmål. - Mon ikke de i det skjulte følger en helt anden dagsorden? Medieforliget kan tænkes at være de borgerlige partiers vellykkede bestræbelse på at omfordele gode danske licenskroner fra DR til støtte til den trykte presse. For hvem andre end et stort bladhus (Berlingske Tidende?) skulle få den ledige, landsdækkende radiokanal og de rare, risikofri 100 mio. licenskroner.

Ingen kommentarer: