torsdag, juni 01, 2006

Berlingske Tidende i tabloid

Berlingske Tidende går i tabloid med hovedsektionen den 28. august. Initiativet er Berlingskes svar på udfordringen fra Nyhedsavisen. Er det klogt, kreativt og på det rigtige tidspunkt.

Når to gratis tabloidaviser med kvalitet og profil kommer væltende, er det så klogt at gå i tabloid med Danmarks mest seriøse avis med de formentlig mest traditionelle kernelæsere ?

Avisen forsøger uden tvivl at forsvare sig mod angrebet ved at fjerne den anstødssten som lagenformatet kan være hos de mest løssiddende abonneneter. Hvis de udgør en stor del af abonnementsskaren, kan det være meget fornuftigt. Men det er næppe tilfældet, og avisen løber en betydelig risiko for at de loyale kernetropper opfatter trækket som en leflen for bunden. En formatændring er i sig selv et svagt signal, der kun får slagkraft hvis det følges op af nyt indhold, ny prioritering, nye stemmer i avisen, og andre nye tiltag forankret i en målgruppe ude blandt læserne hvor beslutningen om at holde eller afbestille en avis træffes.

Er initiativet et kreativt forsvar i konkurrencen mod en i hvert fald forretnings- og marketingmæssig farlig konkurrent som Nyhedsavisen - eller mod en indholds- og kvalitetsorienteret konkurrent fra JP/Politiken ? - Hvis Berlingske Tidendes format er koncernes svar på en farlig konkurrerende forretningsmodel, og en gratisavis som må forventes at ligge betydeligt under Berlingske Tidende i kvalitet set med avisens egne læserres øjne, tja, så forekommer initativet povert.

Er det rigtigt at rokke med båden i samme øjeblik udfordreren sætter sin fod på dansk jord eller stikker den første avis ind af brevsprækken i de danske hjem ? - Jeg tror desværre at initiativet er for svagt til at sætte sig spor i konkurrencen mellem nyhedsmedierne hos almindelige danske lønmodtagere. I stedet for at prikke til de to hovedkombatanter der skal til at svinge ønsken, ville det være klogere at vente til Berlingske Tidende havde de to aviser i hånden og kendte deres udgivelsesområder. - Og så slå til med en redaktionel udvikingsplan der måske havde en formatændring som første skud i bøssen, men som klart blev fulgt op af synlige, målrettede forbedringer af avisen, måske husstandsomdeling i andre områder - eller endnu bedre, helt nye initiativer der øger Berlingske Tidendes værdi for den almindelige læser, og som apellerer til de husstande som synes at Nyhedsavisen er for tynd en kop te til morgenkrydderen.

Berlingske Tidendes formatskifte lugter af forsinket udløsning. Det skulle have været for længe siden. Initiativet er mere rettet mod de andre morgenaviser, Politiken og Jyllands-Posten end mod de nye tabloidaviser. Tidspunktet gør det i hvert fald svært at spore effekten, men det er måske også meningen.

Ingen kommentarer: