lørdag, juni 17, 2006

OhMyBlog

Cæsar siger i Julius Caesar (Shakespeare): 'Jeg vil se fede mænd omkring mig. Mænd der sover godt om natten'. Han tænker naturligvis på mænd der ikke er vrede, mænd der ikke konspirerer, mænd der ikke tænker for dybt over tilværelsen. I dag kunne han have sagt, mænd der ikke skriver blogs!

Bloggen er en underlig størrelse, en blanding af græsrodsradio på nettet og professionel debat, en mellemting mellem en klumme og et essay der kan handle om hvad som helst, blot det er kort, personligt og skarpt.

De fynske græsrødder blomstrer på Fyens Stiftstidendes smartlog.dk. Den har i dag mere end 3.500 blogs med 68 tusinde kommentarer, et væld af profiler og uanede mængder af links og tags. For nogle drejer det sig om at være på, og at blive set eller hørt; andre har noget på hjerte politisk, personligt eller fagligt; mange ligner en SMS med logo, billeder og tekst - eller en illustreret dagbog; andre er vrede mænd og kvinder der er blevet ofre for livets ugunst ... alt duer i en verden uden censur.

Brændstoffet på den blog du læser nu er min egen kritiske faglighed kombineret med en vild iver efter dialog med dig der deler min interesse for sprog, tekster og medier. Kritik som vej til erkendelse, kritik som sprogets intellektuelle værktøj, kritik som kultur, kritik som demokratiets drivkraft, kritik som idio(t)grafi og kritik som subjektivisme.

Uden sammenligning i øvrigt ville Montaigne ikke have skrevet sine essays uden hundredeårskrigens barbari uden for sin dør, og Kierkegaard ville aldrig have skrevet sin uvidenskabelige efterskrift hvis han ikke konstant havde sit hadeobjekt Hegel på nethinden.

Kierkegaards Subjektiviteten er sandheden er essensen af al kritik. Da ingen i dag alligevel læser Kierkegaard må jeg hellere bringe hele citatet: "Naar der subjektivt spørges om Sandheden, reflekteres der subjektivt paa Individets Forhold; naar blot dette Forholds Hvorledes er i Sandhed, så er Individet i Sandhed, selv om det saaledes forholdt sig til Usandheden". Den skinbarlige erkendelsesfilosofi - og et glimrende udgangspunkt for blogging!

Kritik handler om at befri dig og mig fra fordomme. Ved at lufte mine, fyrer jeg op under dine. God skrivelyst.

Ingen kommentarer: